Обследване, усилване и възстановяване на конструкции

СИМАЛЕКС ИНВЕСТ

Услуги Изследвания

СИМАЛЕКС ИНВЕСТ

15 години ефективни решения за комплексни проекти

„Сималекс инвест“ ЕООД е дружество, което е специализирано в извършването на конструктивно обследване на сгради и съоръжения, както и в изготвяне на проекти за тяхното усилване и възстановяване.

Наличието на специалисти едновременно с няколко образователни степени „магистър” разрешава по-задълбочен поглед и от различни ъгли при решаване на проектните задачи.

Дружеството разполага със специалист с магистърски степени по архитектура и строителни конструкции, което дава възможност за изготвяне на качествени и икономически изгодни за реализация проекти, предвид едновременния архитектурен и конструктивен поглед върху проекта.

ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПРОЦЕСА НА ОБСЛЕДВАНЕ

Безразрушително определяне на якост на настиск на бетон

Измерване на качество на полагане на бетон и наличие на скрити дефекти

Изследване на карбонизация на бетон

Измерване на якост на натиск на пробни образци

Определяне на риска от корозия на арматурата

Измерване на дълбочина и широчина на пукнатини

Определяне на вложената армировка в стоманобетонна конструкция

Определяне на бетоново покритие

Определяне на геометрични параметри

РАЗГЛЕДАЙТЕ
ИЗПЪЛНЕНИТЕ НИ
ОБЕКТИ

Напред

СВЪРЖЕТЕ СЕ
ЗА ЕКСПЕРТНО
МНЕНИЕ

Напред