КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ НА СГРАДИ

“СИМАЛЕКС ИНВЕСТ” ЕООД предлага конструктивно обследване на сгради.

конструктивно обследване на сгради

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ НА СГРАДИ

В зависимост от характеристиките на обекта и поставените задачи конструктивното обследване преминава през различни етапи и завършва с изготвяне на доклад.

В НЕГО СЕ ДАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА:

 • Тип на конструкцията и вид на строителната система;
 • Сеизмична устойчивост;
 • Носимоспособност на конструкцията;
 • Вид и характеристики на материалите, които са вложени;
 • Посредством специализирана апаратура се обследват конструктирните елементи на сградата – фундаменти, колони, шайби, греди, и плочи. След това нашите специалисти ще направят препоръки за експлоатацията и поддръжката на сградата.

ОБХВАЩА СЛЕДНИТЕ ЕТАПИ:

 • 1. Сградата се обследва визуално и се установяват проблемните места в конструкцията.
 • 2. Със специализирана апаратура се обследват конструктивните елементи и се установява клас на бетона и наличие на шупли в него, диаметър, местоположение и бетонно покритие на вложена армировка. Добива се информация за степента на корозия на армировката и карбонизация на бетона.
 • 3. Следва лабораторно изпитване на армировката – граница на провлачване и якост на опън. Възможно е взимане на пробни образци от бетона. В случай, че сградата има носеща зидария, се изследват образци и от глинените блокове за якост на натиск.
 • 4. Чрез програмен продукт се изготвя модел на конструкцията и се задават различни натоварвания – постоянни и екплоатационни, сняг, вятър. Изследва се реакцията при сеизмично въздействие и се установяват ефектите.
 • 5. Изчислява се носимоспособността на отделни елементи и се проверява съотношението носимоспособност-натоварване.
 • 6. Изготвя се доклад за конструктивно обследване.