„СОЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

БАЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ – ГР.СОФИЯ „СОЛ БЪЛГАРИЯ”ЕАД

проектиране на нови складови площи, обследване на строителна конструкция на съществуващи сгради, изготвяне на паспорт на сградите

Галерия