Сгради на СДВР – гр. София

Сгради на СДВР – гр. София

Обследване на конструкцията и изготвяне на проект за нейното възстановяване.