Сграда регистрация в КАТ, гр. София

Обследване на земната основа във връзка с конструктивни повреди.