Бивш вагонен цех в „Локомотивен и вагонен завод” – гр.Русе

Конструктивно обследване във връзка с допълнително натоварване