СГРАДА НА 12 ДКЦ, ГР.СОФИЯ

Конструктивно обследване във връзка с допълнително натоварване