Сграда на Химически факултет към СУ „Св. Климент Охридски“

Сграда на Химически факултет към СУ „Св. Климент Охридски“

Обследване на конструкцията.