Сграда на Терминал 2 на Летище гр. София

Конструктивно обследване и становище във връзка с допълнително натоварване.