Сграда на паркинг на Летище гр. София

Конструктивно обследване.