Основно училище „Ангел Кънчев” гр. Асеновград

Основно училище „Ангел Кънчев” гр. Асеновград

Обследване на елементи от конструкцията във връзка с конструктивни проблеми