УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ”

УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ”

Обследване на конструкция по южната фасада във връзка с изготвяне на проект за евакуационна стълба