Напорен тръбопровод на ВЕЦ „Петрохан“

Напорен тръбопровод на ВЕЦ „Петрохан“

Обследване на опорните блокове на напорния тръбопровод.
Проект за възстановяване на опорните блоковена напорния тръбопровод.
Проект за контролно-измервателна система за мониторинг на съоръжението.