Министерство на вътрешните работи –ул”6-ти септември”29 гр. София

Министерство на вътрешните работи –ул”6-ти септември”29 гр. София

Обследване на елементи на конструкцията във връзка с изработване на технически паспорт