ВЕЦ „Бързия“

Конструктивно обследване
Проект за възстановяване на строителната конструкция.