Бизнес център „Велико Търново”

Бизнес център „Велико Търново”

Инструментални изследвания по време на строителството.