БИВШ ЛОКОМОТИВЕН ЦЕХ В „ЛОКОМОТИВЕН И ВАГОНЕН ЗАВОД“, ГР.РУСЕ

  • Конструктивно обследване
  • Архитектурно заснемане
  • 3D-визуализация