Бивш вагонен цех в „Локомотивен и вагонен завод” – гр.Русе

  • Конструктивно обследване
  • Архитектурно заснемане
  • 3D-визуализация