„АГРОПОЛИХИМ” АД

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ – ГР. ДЕВНЯ, „АГРОПОЛИХИМ” АД, „СОЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

проектиране, управление на проекта, лабораторни и безразрушителни изпитвания

Галерия