Управление на проекти

„СИМАЛЕКС ИНВЕСТ”ЕООД предлага услугата „Управление на проекти“. Включва целия процес – от проучване и проектиране до въвеждане в експлоатация.

  • 1.Изготвя се оптимизиран план за изпълнение на строителните дейности при едновременно отчитане на изискванията за срок на изграждане и икономическа стойност.
  • 2.Наблюдава се качеството на вложените материали и труд.
  • 3.Решават се текущи организационни и административни проблеми.