Проектиране на усилване и възстановяване на конструкции

„СИМАЛЕКС ИНВЕСТ” ЕООД предлага проектиране на усилване и възстановяване на конструкции. Чрез използване както на съвременни и високоефективни материали и технологии, така и на традиционни и изпитани такива, се цели удължаване на срока на експлоатация на сградите и съоръженията и при нужда тяхното усилване за поемане на нови натоварвания.