Инвеститорски контрол

„СИМАЛЕКС ИНВЕСТ” ЕООД предлага осъществяване на услугата „Инвеститорски контрол”.

Осъществява се чрез контрол върху количествата вложени материали, количество и качество на вложен труд. Контролира се спазването на одобрените проекти.