ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СГРАДИ

„СИМАЛЕКС ИНВЕСТ” ЕООД предлага извършване на пълния набор от дейности, нужни за издаване на технически паспорт на сграда:

изготвяне на технически паспорти на сгради
  • 1. Архитектурно заснемане;
  • 2. Конструктивно обследване;
  • 3. Обследване по част „ВиК”;
  • 4. Обследване по част „Електрическа”;
  • 5. Обследване по част „ОВК”;
  • 6. Обследване по част „Пожарна безопасност”.
  • 7. Установяване на енергийната ефективност на сградата и изготвяне на енергиен
    паспорт, предоставяне на енергиен сертификат.

Компанията Сималекс Инвест разполага с подготвен и квалифициран екип за изготвяне на технически паспорти на сгради. Професионалистите ни извършват висококачествени дейности: архитектурно заснемане, конструктивни обследвания, обследвания по частите „ВиК“, „Електрическа“, „Пожарна безопасност“, „ОВК“, както и установяват енергийна ефективност на сградата, изготвят енергиен паспорт и предоставят енергиен сертификат. Специалистите ни имат богат, разнороден опит, в резултат на който можем да Ви гарантираме надеждност, първокласна услуга и кратки срокове.

Техническият паспорт е своеобразно „досие“ на сградата, което се съставя след обследване на всички части от нея, създаване на инструкция за експлоатация, обслужване, ремонт и поддръжка. Този документ следва да отрази всички извършени монтажни и строителни работи, след като строежът е въведен в експлоатация. В техническия паспорт се отразяват всички обстоятелства, като моментно състояние на сградата, съответствие със законовите изисквания към сградата, история и опис на всички преустройства и извършени промени, подробен опис на цялата документация, свързана със строителството, в това число – сертификати, разрешителни, проекти, предписания за укрепване, поддръжка и ремонти.

Професионално изготвяне на технически паспорти на сгради

Всички сгради, които след датата 27 януари 2007 г. са въведени в експлоатация, притежават нужните документи. Изготвяне на технически паспорти на сгради се налага при ново строителство по време на извършването му по строителни книжа.

За вече съществуващи сгради е необходимо сградата да премине през архитектурно заснемане, задължително обследване на енергийната ефективност, строителната конструкция, всички инсталации в сградата като ОВК, Електрическа и ВиК, както и обследване по частта пожаро-аварийна безопасност.

След обследването се съставя подробен доклад, който, заедно с два екземпляра от техническия паспорт, се предава на възложителя. Посочените в документа мерки за безопасност при експлоатацията и вписаните за изпълнение срокове следва да се изпълнят по график. Техническият паспорт на сградата задължително се заверява в районната администрация, откъдето би могло да се получи копие. Екземпляр от документа трябва да се съхранява от съответната етажна собственост. Както сами можете да се убедите, процесът има много етапи – доверете се на специализираните ни услуги и ще преминем през всички тези стъпки с вещина и професионализъм!