ЗА НАС

Дружество „СИМАЛЕКС ИНВЕСТ” е основано през 2006 година.

Разполага с необходимия екип за :

  • 1. Обследване на строителни конструкции.
  • 2. Проектиране на усилване и възстановяване на строителни конструкции.
  • 3. Проектиране на сгради, промишлени предприятия и съоръжения.
  • 4. Изготвяне на технически паспорти на сгради.
  • 5. Управление на инвестиционни проекти.
  • 6. Инвеститорски контрол.
Наличието на специалисти едновременно с няколко образователни степени „магистър” разрешава по-задълбочен поглед и от различни ъгли при решаване на проектните задачи.

Дружеството разполага със специалист с магистърски степени по архитектура и строителни конструкции, което дава възможност за изготвяне на качествени и икономически изгодни за реализация проекти, предвид едновременния архитектурен и конструктивен поглед върху проекта.

Част от нашия екип е и специалист с магистърски степени по строителни конструкции и фармация, което ни дава предимство при работа върху проекти на фармацевтични производства предвид възможността за общ поглед върху фармацевтичната технология, архитектурното разпределение и конструктивните решения.